top of page
搜尋

做鍍膜唔包車頂?

你知道嗎?

市面上有鍍膜施工商服務條款是

不包括車頂

及不包研磨去花的


唔做研磨(除非車漆表面是完美的)

效果你九成九唔滿意


其實講明算係有良心

部分唔會寫清楚仲話係行規

唔知嘅客人做左之後話鍍膜冇用就更大鑊

15 次查看0 則留言

Comments


bottom of page